Activități ACPS 2019

a) Dezvoltarea acțiunilor destinate pelerinilor, activități de informare pentru a face cunoscute reperele viitorului pelerin Jacobeo: discuții, seminare, cursuri.
 • Întâlniri ale membrilor APCS, schimb  de experiențe, opinii, propuneri: Întâlnirea prietenilor Camino, pelerini  pe Camino de Santiago și viitori pelerini la Cernat în februarie 2019, prezentarea cărții Gabrielei Greu– „Camino de Santiago: Un vis împlinit!”
 • Adunarea generală a membrilor APCS, 30 martie 2019, București, Universitatea București, Facultatea de geografie, Aula Ion Conea;
 • Timișoara, viitoarea capitală culturală a Europei a găzduit în 16-17 mai 2019, conferință “Camino de Santiago în România”.

      Evenimentul s-a bucurat de aprecieri deosebite. În cadrul complexului cultural-turistic Bastion a fost vernisată expoziția de fotografii dedicată Camino-ului de Santiago a Adrianei Romanov, pelerină care a străbătut în vara anului trecut Camino portugues por la costa (Porto – Santiago de Compostela). Acțiunea s-a bucurat de prezența ambasadorului Spaniei în România, excelența sa dl Manuel Larrotcha Parada care a rostit un emoționant cuvânt de bun venit, subliniind valoarea deosebită a drumului de pelerinaj Camino de Santiago/Drumul lui Iacob, itinerar cultural european  menit să apropie cele două țări surori, Spania și România. A două zi, vineri 17 mai la orele 17, a avut loc – în același spațiu primitor al oficiului de turism – a doua acțiune, prezentarea conferinței Camino de Santiago în România și a activitățîi Asociației Prietenilor Camino de Santiago, de către președintele dr.Ion Nicolae și respectiv vicepreședintele dr.Javier Quesada. Expunerile, pe bază de diapozitive, au fost urmărite cu atenție de publicul interesat, parte dintre cei de față revenind în acest spațiu după asistarea la evenimentul din seara precedentă. Ne-am bucurat de prezența dlui ambasador al Spaniei, dl Manuel Larrotcha Parada și a dlui consul onorific José Miguel Viñals, care au avut ocazia de a cunoaște eforturile asociației noastre de a înscrie România pe harta acestui milenar traseu de pelerinaj, modalitate specifică de a întări legăturile culturale dintre România și Spania. Nu putem încheia această prezentare fără a semnala și alte acțiuni legate de înscrierea Banatului pe harta camino-ului de Santiago. Este vorba de discuțiile pe care le-am avut (președinte și vicepreședinte) la secția documentară a Arhiepiscopiei româno-catolice Timișoara și de participarea la lansarea unui volum dedicat primelor decenii ale prezenței habsburgice în Banat, volum realizat de Excelența sa episcopul emerit Martin Roos care ne-a oferit un exemplar al acestei excepționale lucrări (valoroasă sub aspect istoric și cultural) – o adevărată oglindă a Banatului (inclusiv una cartografică) de la începuturile modernizării sale. Președintele asociației s-a bucurat și de o scurtă, dar instructivă plimbare/deplasare prin centrul vechi în compania familiei Turi&Florea, a Ramonei Venturini și a Albinuței Lori, plimbare ce a coincis (întâmplător) cu vizita președintelui țării Klaus Iohannis în urbea de pe Bega.  Deplasarea în capitala Banatului a fost o reușită deplină grație nucleului inimos de pelerini, animați de Elisabeta Turi, căreia îi aducem pe această cale mulțumirile noastre

      Link către blog Camino de Santiago la Timișoara

 • Iași, 12 martie 2019, întâlnirea Dl profesor Nicolae Ion, a părintelui Javier Quesada cu Episcopul Petre Gherghel, la Episcopia Româno Catolică,  discutându-se oportunitatea oferită de vizita Sfântului Părinte Papa Francisc la Iași în 1 iunie, moment care ar putea fi benefic și pentru demersul Asociației în ideea generoasă de a integra și pe această cale România în itinerariul cultural european;
 • Iași, Vizita Papei Francisc, 1 iunie, binecuvântarea Bornei Iași,  4500 km, Camino  până la Santiago, ca reper care să marcheze punctul cel mai de est al itinerariului cultural european.
 • Sumuleu Ciuc, 11-12 octombrie, ediția a IX a a Conferinței internaționale Via Mariae, organizată de Via Mariae Transylvania, invitat fiind și Dl Profesor Nicolae Ion, în calitate de președinte al APCS;
 • Oradea, Conferința “Camino de Santiago în Europa Centrală, la liceul Romano Catolic Teologic Szent Laszlo, 19-20 octombrie 2019. Cu entuziasm, bucurie și speranță am participat la întâlnirea cu Asociațiile prietene din Slovacia, Ungaria și Austria în cadrul Conferinței „Camino de Santiago în Europa Centrală”. A fost o întâlnire istorică, cu această ocazie semnându-se și actul de înfrățire între Asociația prietenilor Camino de Santiago din România și O.Z. Priatelia Svatojajubskejcesty na Slovensku-Camino de Santiago.

       Link către blog Camino de Santiago la Oradea

 • Camino de Iași, 31 octombrie-3 noiembrie, Seminarul Internațional “Toate drumurile duc la Iași, a avut loc în intervalul 31 octombrie -3 noiembrie 2019, a fost organizat de A.C.U Slujirea vieții, în parteneriat cu Primăria Iași, că finanțator principal, cu Asociația prietenilor Camino de Santiago din România și alți parteneri din Iași, în cadrul proiectului “Punem Iașul pe harta Camino”.Programul evenimentului, agenda conferinței, schimbul de experiențe dintre pelerini și viitori pelerini, standul de carte cu consemnări și experiențe personale de pe Camino de Santiago, au fost edificatoare, momente dense în emoții și sentimente specifice spiritului Camino, de prietenie, întrajutorare, sinceritate și dăruire. Organizarea și derularea în condiții bune, excelente se datorează, fără îndoială, Danielei Cadăr, președinte executiv al ACU Slujirea vieții și manager al proiectului. A doua zi a fost dedicată Conferinței “El Camino de Santiago – un drum milenar”, care a avut loc în Sala Vasile Pogor din Palatul Roznovanu, Primăria Municipiului Iași. Au participat pelerini, invitați, reprezentați din media, elevi din liceele ieșene.După prezentarea proiectului “Punem Iașul pe harta Camino”de către Daniela Cadăr, au conferențiat Pr. Doctor Emil Dumea, profesor la Universitatea Al I Cuza, veteran al Iașului în Camino din Spania, Italia sau Franța. “Istoria Camino”, prelegerea Părintelui Emil Dumea, ne-a adus în față nu numai istoria, dar și motivația sau semnificația spirituală a acestui drum milenar.

       De asemenea ne-am bucurat de prezența și salutul primarului Municipiului Iași, Mihai Chirică, subliniind în cuvântul său ce a însemnat pentru Iași vizita Papei Francisc din iunie 2019.

       Un alt moment  important l-a constituit prezentarea domnului Profesor Universitar dr. Ion Nicolae, președinte al Asociației Prietenilor Camino de Santiago din România, ”Experiențe Internaționale Camino”, dar și rezultatele cercetărilor științifice în descoperirea semnelor santiaghiste, pe teritoriul țării noastre.

      Link către blog Camino de Santiago la Iași

b)  Promovarea  itinerariului cultural Camino de Santiago în România și Crearea Camino de România, valorizând colaborarea între diverși agenți publici și privați (asociații și institutii publice). 
 • 28 februarie 2019, Piatra Neamț, întâlnirea Dl Profesor Nicolae Ion cu reprezentanții Consiliilor Județene din Iași, Dl.Ganju Iogen, din  Bacău, Doamna Cornelia Gireadă și Neamț, președintele Consiliului Județean Neamț,  Dl Ionel Arsenie. Inițiativa acestei întâlniri de la Piatra Neamț aparține Domnului Galan Cristian, consilier în Consiliul județean Neamț. La întâlnire au participat, pe lângă Domnul profesor, președinte al APCS din România, pelerini cu experiență în a parcurge Camino de Santiago, Elena Mocanu din Galați și Vasile Mircea din Bacău. Cu această ocazie s-a discutat posibilitatea  creării cadrului legal în care   aceste trei județe să poată să marcheze secțiunea moldavă a Camino în România, să se caute traseele cele mai semnificative din comunitățile catolice, cu obiectivele turistice importante  din zonă. S-au evaluat beneficiile economice de a pune în valoare aceste obiective turistice în favoarea comunităților locale;
 • Iași, Vizita Papei Francisc, 1 iunie, binecuvântarea 12 martie 2019, Iași,  întâlnirea Dl profesor Nicolae Ion, a Părintelui Javier Quesada  și a Domnului Cristian Galan cu Episcopul Petre Gherghel, la Episcopia Romano Catolică. La acest moment s-a discutat oportunitatea oferită de vizita Sfântului Părinte Papa Francisc la Iași în data de 1 iunie 2019, moment unic pentru Iași, moment care ar putea fi benefic și pentru demersul Asociației Prietenilor Camino de Santiago pentru marcarea  celui mai estic punct de pe Camino, de la Iași.
 • 28 martie 2019, Piatra Neamț, întâlnirea reprezentanților Consiliilor Județene cu specialiști în domeniul juridic și tehnic, punându-se problema de amplasament,  organizare și finanțare. La această întâlnire Asociația Prietenilor Camino de Santiago a fost reprezentată de Dl. Mircea Vasile. Au fost întâlniri, discuții pe e-mail între Consilierii din județul Neamț, Iași și Bacău dar și întâlniri pe teren în județul Bacău pentru identificarea de drumuri sau trasee care să ocolească drumurile naționale cu asfalt. Au avut loc mai multe întâlniri pe teren.
 • În luna mai 2019, după obținerea avizelor autorităților locale începând cu 6 mai se  trece la concretizarea acțiunilor  privind marcarea traseului și construcția bornei, in Iasi.  Aceste acțiuni vizează întâlnirile concrete  cu reprezentanții autorităților locale, cu Universitatea Al.I.Cuza,  Primăria Iași și Consiliul Județean Iași, apoi o altă preocupare a fost căutarea de sponsori pentru asigurarea materialelor, vopsea, șabloane, lansarea cererii de sponsorizare și încheierea contractului de sponsorizare, contactarea  de  firme  pentru furnizarea unui material  pentru șabloane, material de calitate care să se preteze la locul unde se amplasează semnele, dat fiind că această zonă în Iași, centrul  civic, era pe de o parte  pregătit  special pentru vizita Papei, dar și expus vizual  interesului turistic. Se demarează acțiunea de marcare traseu Camino în Municipiul Iași mai intâi în grup restrâns, Elena Mocanu, Daniela Cadar și Panait Veronica, se parcurge parte din traseu, se identifică locurile unde se pot inscripționa semnele specifice Camino, s-au cumpărat din surse proprii ale voluntarilor, vopsea și alte materiale necesare pentru început,  s-a obținut grafica șabloanelor. Joi, 23 mai, se vopsesc primele semne santiaghiste pe traseul din zona centrală a Municipiului Iași. S-a marcat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, de la trecerea de pietoni din fața Palatului Culturii până în Piața Unirii; Au participat Panait Veronica, Mocanu Elena, Vasile Mircea și Petru Radu, consilier la CJ Iași. În  28-29 mai 2019, în Iași s-a recepționat și inscripționat borna provizorie din silicon. S-a predat Episcopiei Romano-catolice pentru verificarea și poziționarea acesteia în linia protocolului instituit la vizita Papei Francisc;
 • 1 iunie 2019, la Iași, în cadrul vizitei la Iași, Papa Francisc, la ieșirea din Catedrala Episcopiei Romano Catolice, binecuvântează borna ce marchează 4500 km până la Santiago; Sunt prezenți Dl Profesor Nicolae Ion, părintele Javier Quesada, consilierul CJ Neamț Galan Cristian și Elena Mocanu;
 • 8 iunie 2019,  în Iași se continuă marcarea semnelor Camino, din Piața Unirii la Biblioteca Centrală Universitară. Participă Panait Veronica, Elena Mocanu, Daniela Cadar, Dana Hucioc,  Aurelia Galan, Andrei și Eduard; Acțiunea de marcare se continuă în Iași,  15 iunie 2019,  de la BCU până la Grădina botanică. Participă Elena Mocanu, Daniela Cadar, părintele Dumea Emil;
 • 13 iunie, Brașov, întâlnire la Primăria municipiului Brașov, pentru precizarea traseului de urmat în interiorul orașului. Delegația noastră (președinte și vicepreședinte completată cu dl Dorin Tohăneanu) a expus argumentele înscrierii Brașovului pe harta Camino de România, argumente acceptate de oficialități. Am continuat cu o întrevedere la Consiliul Județean unde s-au prezentat și discutat rutele pe care le vor străbate pelerinii în județul Brașov. S-a convenit ca propunerea inițială comunicată autorităților locale să fie acceptată, pentru a avea cea mai potrivită modalitate de traversare a munților Perșani, evitând, normal, șoseaua națională. În acest sens s-a luat legătura cu reprezentanții Salvamontului, buni cunoscători ai potecilor și drumurilor forestiere, capabile să „preia” în siguranță traficul pelerinilor. Vizita la Brașov a continuat la Biserica Neagră, obiectiv emblematic al Brașovului dar și al camino-ului de România, datorită statuii Apostolului Iacob imaginat ca pelerin (sec.XV, refăcută sec.XIX). Aici s-a discutat eventualitatea amplasării unei borne simbolice în Piața Johannes Honterus, reprezentanții comunității lutherane arătând o anume reținere. O variantă „ocolitoare” ar fi cea a unei borne amplasate în Piața Sfatului, în apropierea Bisericii Negre, cu impact mai evident dar și cu nevoia unor aprobări speciale, având în vedere monumentele istorice ce compun Piața, cu care va trebui să „rezoneze” borna noastră. Aici vor ajunge  pelerinii ce străbat culoarul Rucăr – Bran (venind dinspre sudul țării), dar și cei porniți dinspre Moldova și Secuime; 
 • 4 iulie 2019, se marchează primii 7 km în județul Bacău, Racova, Lespezi, coordonator al acțiunii Vasile Mircea; Participă tineri voluntari din Lespezi și Bacău;
 • 8 iulie 2019,la Târgoviște, câțiva membri ai Asociației s-au întâlnit cu doamna Doina Petreșcu, care se ocupă de renovarea monumentelor istorice în județul Dâmbovița și de asemenea a făcut Camino de Santiago de mai multe ori. Ne va ajuta să stabilim traseul Camino de Santiago de la Târgoviște la Câmpulung Muscel.
 • Continuăm cu semnalizarea traseului Camino de Santiago și Via Mariae împreună în județul Covasna. Următoarea acţiune va avea loc pe 13-14 iulie, în judeţul Covasna, satul Arcuş.
 • 17 iulie 2019, se continuă sesiunea de marcare în județul Bacău, într-o zona superbă, Garlenii de sus-Fântânele, Trebes; Coordonator Vasile Mircea;
 • 30 iulie 2019,  Sărata, Valea Seacă și Faraoani,  proiectul Camino de România, în județul Bacău marcându-se în total 50 km, de la granița cu județul Neamț, până în Bacău, apoi dincolo de oraș până la Faraoani. Participă voluntari din parohia romano catolică Lespezi și de la firma Fiald SRL Bacău sub coordonarea lui Vasile Mircea;
 • 7 august 2019 se continuă marcajul Camino în Bacău, de la Trebes se trece podul Mărgineni, apoi pe strada Energiei se ajunge la Catedrala Ortodoxă, prin fața bisericii Sf Nicolae la Biserica Catolică. Traseul se continuă pe str. 9 Mai, prin parcul Cancicov, pe sub trecerea nivel cu calea ferată lângă Poliție, prin strada Tolstoi spre Sărată. Participanții sunt voluntari din Bacău coordonați de Vasile Mircea
 • 24 august 2019, la Târgoviște, câțiva membri ai Asociației s-au întâlnit cu doamna Doina Petreșcu (pelerină și arhitect care lucrează în județul Dâmbovița în domeniul monumentelor istorice). Am studiat primul traseu Camino de Santiago între Târgoviște și Câmpulung Muscel. Este un drum foarte frumos și sperăm să fie aprobat în curând.
 •  În luna septembrie se continuă discuțiile cu autoritățile locale din județul Iași, Neamț și Bacău în vederea concretizării intențiilor deja exprimate. În 3-4 septembrie 2019 în Iași se continuă marcarea de la Grădina botanică, strada Munteni până la capătul Străzii Păcurari. În Grădina botanică se va marca la o dată ulterioară, dat fiind locul special de grădină de studiu, cercetare și conservare a aspectului actual. Au participat Panait Veronica, Vasile Mircea și doi tineri voluntari din Bacău;
 • În 2 și 12 octombrie 2019,  la Iași se continuă marcarea în localitatea Valea Lupului până la Parohia catolică Padre Pio. Participă Veronica Panait, Daniela Cadar și Robert Cadar;
 • 8 noiembrie 2019 la București,  Acordul  de asociere pentru realizarea proiectului Camino de Santiago (varianta moldavă), semnat de către Președinții CJ Iași, Neamț și Bacău și APCS,  documentul fiind  remis la APCS București sub nr.21425/8.11.2019;
 • 19 noiembrie 2019, în Județul Neamț se trasează semnele Camino de la limita județului Bacău, Racova spre Roman. Traseul trece prin Izvoare, Bahna, Broșteni, Hociungi, Moldoveni, Secuieni, Butnaresti, Trifești, 36 km. Participanți Nicu Grosanu, Costică Hasmas, Potop Irina, Ana Geanina;
 • 25 noiembrie 2019, București,  APCS, prin președintele său, dl profesor Nicolae Ion revine cu cererea de finanțare la CJ Iași, pentru susținerea proiectului Camino de Santiago (varianta moldavă) în baza Acordului dintre CJ Iași, Neamț și Bacău și APCS așa cum a fost semnat și finalizat în 8.11.2019;
 • 10 decembrie 2019, APCS, prin Veronica Panait, trimite adrese Primăriilor din Baltati, Tg. Frumos, Strunga și Mircești, în vederea obținerii avizului sau acceptului de marcare pe teritoriul localităților respective a semnelor simbolice Camino; Se stabilesc contacte telefonice cu Dl.viceprimar Alexa din Municipiul Tg. Frumos, care-și exprimă telefonic acordul și participarea la acțiunile de marcare în primăvară în orașul Tg. Frumos.

       Buen Camino!