Camino de Santiago în Bacău: marcajul primilor 50 de km

Marcajul acestei prime secțiuni băcăoane a camino-ului moldav (ce străbate dealurile subcarpatice prin păduri tinere de foioase, și traversează cursurile unor râuri precum Bistrița, Trebeșul, Sărata) l-am început în luna iulie, la limita cu județul Neamț, în apropierea fermei nr.6 a cunoscutei companii „Agricola-Bacău”. Am traversat apoi satul Racova unde se află casa memorială „prof.Ioan Borcea” dedicată fondatorului oceanografiei românești și al stațiunii de cercecetări marine de la Agigea (1926). Am continuat prin satele Lespezi (cu biserica Sf.Ana) și Gârlenii de Sus apoi am străbătut – având acordul ocolului silvic – o frumoasă pădure de foioase, pe un drum forestier de cca 8 km, în lungul căruia am pus, de asemenea marcajul caminant).

Am trecut apoi prin satul Fântânele (com.Hemeiuș) unde se află biserica „Sfinții Voievozi” (ortodoxă), ridicat la 1756, prin satul Trebeș (cu biserica „Sf. Isidor Plugarul”, în forma actuală din 1973), prin Mărgineni – localitate limitrofă municipiului Bacău – unde și-au găsit refugiul în perioada comunistă mai mulți preoți greco-catolici, șapte dintre ei aflându-și locul de veci în cimitirul satului.

Am traversat apoi municipiul Bacău, prilej de popularizare a drumului Sfântului Iacob (varianta moldavă) prin intermediul ziarului local „Deșteptarea” (articole în numerele din 7 și 8 august). Informații generale despre Camino de Santiago au apărut și în numărul din 27 mai al aceluiași ziar, în preajma vizitei papei Francisc. În Bacău vor reține atenția pelerinilor cele două biserici impunătoare, realizate după 1989, una ortodoxă cu hramul „Înălțarea Domnului” fiind a treia ca mărime din țară (după Catedrala Neamului din București și biserica din Baia Mare) și cealaltă romano-catolică – cea mai mare din România (cu dimensiunile ei sunt 66 x 44 m, cu o suprafaţă de 1300 mp şi 1050 locuri pe băncile situate în amfiteatru), cu hramul „Sfinții Petru și Paul”. Alăturat acesteia se află biserica cu hramul „Sfântul Nicolae”, cea mai veche biserică romano-catolică din oraș, în forma actuală din 1846.

Traseul nostru părăsește municipiul Bacău urmând DJ119 spre Sărata (aici funcționează un complex balnear unde s-ar putea obține facilități de cazare pentru pelerini) apoi spre Valea Seacă, sat vechi de unde și-a luat soție Antioh Cantemir, fiul lui Dimitrie Cantemir; continuând marcajul pe DJ119 am ajuns, în Valea Mare, sat având vatra contopită cu a reședinței de comună, Faraoani, sat mare cu o biserică având hramul „Sfântul Anton de Padova” (impunătoare, în forma actuală din perioada interbelică), unde am terminat actuala etapă de marcare a caminoului pe plaiuri băcăoane.

La realizarea acestor primi 50 de kilometri (cam 1/3 din întreg parcursul camino-ului prin județul Bacău) am fost sprijiniți de tineri voluntari din Bacău, am beneficiat de informații utile din partea localnicilor (preoți, lucrători silvici ș. a.), materialul utilizat (vopseaua galbenă) fiind furnizat, prin sponsorizare, de cunoscuta firmă nemțeană Köber, căreia îi mulțumim și pe această cale.

Mircea Vasile, Ion Nicolae