PLEDOARIE PENTRU UN TRASEU – ÎN ROMÂNIA – SPRE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Spațiul românesc este unul al creștinismului, element care a contribuit semnificativ la identificarea drept continent a Europei. Așa cum am amintit cu decenii în urmă (vezi sinteza dedicată continentului nostru în ediția din 1985 a „Enciclopedei statelor lumii”1) specificul creștin, spiritual, antropogeografic în ultimă instanță, a condus la detașarea Europei de restul Eurasiei, un megabloc […]